Geen eigen bijdrage kraamzorg

Kraamzorg wordt uit het basispakket van de zorgverzekering vergoed, namelijk minimaal 24 uur en maximaal 80 uur, verdeeld over uiterlijk tien dagen. Hierbij moet geteld worden vanaf de dag van de bevalling. Kraamzorg is verkrijgbaar na iedere bevalling, maar de plaats van bevalling is van invloed op het aantal dagen dat er maximaal kraamzorg gegeven kan worden. Zo worden de dagen in het ziekenhuis of geboortecentrum  in mindering gebracht op het maximaal aantal uren kraamzorg. De zorgverzekeraar kan in de polisvoorwaarden hebben bepaald dat het aantal uren kraamzorg wordt vastgesteld op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIK).

Voor kraamzorg die je thuis ontvangt, geldt geen eigen risico, maar wel een wettelijke eigen bijdrage van 4,15 euro per uur. Als je in het ziekenhuis bevalt (zonder medische indicatie) betaal je 316,87 (2015) euro aan eigen bijdrage voor de poliklinische bevalling. Daarnaast betaal je 33 euro per dag aan eigen bijdrage voor de kraamzorg die je na de bevalling ontvangt. De eigen bijdrage voor de ziekenhuisbevalling vervalt als er sprake is van een medische indicatie(Bron: Zorgwijzer.nl)

In samenwerking met Allerliefst Kraamzorg is er in overleg mogelijk om kraamzorg te leveren zonder eigen bijdrage. Gezinnen die onder Stichting Allerliefst vallen kunnen hier in overleg gebruik van maken. Neem contact op met ons en vraag naar de mogelijkheden en voorwaarden.