Beleidsplan 2017-2022

Beleidsplan 2017-2022 Stichting Allerliefst

Missie

Het doel van Stichting Allerliefst is het verstrekken van (financiële) middelen aan gezinnen met baby’s en jonge kinderen die dit nodig hebben. Wij willen er voor zorgen dat zij alle benodigdheden hebben om de juiste zorg aan hun kinderen te kunnen bieden. Een goede start voor elk kind!

Ontstaan

December 2014 is Stichting Allerliefst opgericht. Daarvoor bestond de stichting alleen qua naam en gedachte. De werkzaamheden van de stichting waren feitelijk onderdeel van de activiteiten van Kraamzorg Allerliefst. Geboren vanuit de gedachte om jonge gezinnen met pasgeboren baby’s en jonge kinderen te helpen, omdat dat nodig bleek. Veel gezinnen bleken onvoldoende (financiële) middelen te hebben om afdoende voor hun baby te kunnen zorgen.

Het werk van Kraamzorg Allerliefst werd hierdoor bemoeilijkt. Hierop besloten Linda en Frank Reinhardt deze mensen te helpen. Stichting Allerliefst werd geboren. Al gauw werden Stichting Allerliefst en ook Kraamzorg Allerliefst een begrip. Hulpbehoevende gezinnen namen kraamzorg af bij Kraamzorg Allerliefst, omdat ze wisten dat Stichting Allerliefst hun dan ook zou helpen.

Al gauw ontstond er een netwerk van gulle gevers, die niet alleen spullen doneerden aan de Stichting, maar ook actief anderen benaderden om spullen te doneren. Met de naamsbekendheid groeide ook de aanvragen voor hulp. Om aan al deze aanvragen te kunnen blijven voldoen en alle gezinnen van nog betere hulp te kunnen voorzien is besloten om de activiteiten van Stichting Allerliefst feitelijk onder te brengen in een stichting en de organisatie te professionaliseren.

Doelstellingen

De belangrijkste doelstelling van de Stichting is: het helpen van gezinnen. Dit doen wij nu door het inzamelen en doorgeven van spullen (in natura). Hoe meer spullen wij hebben, hoe meer gezinnen wij kunnen helpen.

Om deze doelstelling beter te kunnen verwezenlijken zijn wij op zoek naar een nieuwe (grotere) opslagruimte met sanitaire voorzieningen. Een grotere ruimte helpt ons om meer structuur aan te brengen in onze voorraad. Daarbij willen we ook vrijwilligers aantrekken voor het inzamelen en uitdelen van spullen.

Een belangrijke activiteit van Stichting Allerliefst is de BbyBox. Door de BbyBox te gaan verkopen willen wij geld inzamelen zodat we deze BbyBox ook gratis weg kunnen geven. De BbyBox is gevuld met spullen die een goede start van een baby mogelijk maken. Daarbij is de BbyBox te gebruiken als wieg. 

Daarnaast is het doel van de Stichting nog steeds om eigen bijdragen voor kraamzorg te vergoeden aan hulpbehoevende gezinnen. Dit doen wij nu voornamelijk vanuit donaties.

Wij blijven zoeken naar sponsors om onze financiële slagkracht te vergroten. Voor de BBBox ontvangen wij financiële steun van de Business Breakfast Club in Zoetermeer en hebben wij in 2017 ook een donatie ontvangen van het Lente diner dat jaarlijks wordt georganiseerd door Floravontuur.

Projecten

Voor het vergroten van de naamsbekendheid zijn we een samenwerking aangegaan met MPN (meerpuurnetwerken).  Dit is een netwerkorganisatie waar het bestuur van de stichting aan deel mag nemen. Op deze manier verkrijgen we direct toegang tot de leden van MPN en alle ondernemers die zij in hun netwerk hebben.

Verder organiseren wij jaarlijks een golfevenement en hebben wij in 2017 voor het eerst het Classics Toernooi op TV Buytenwegh gesponsord. Beide evenementen zijn succesvol. Steeds meer mensen en bedrijven kennen ons en de beide evenementen hebben ons ook een financiële bijdrage gegeven.

Administratie

Het voeren van de boekhouding is de verantwoordelijkheid van de penningmeester. Op dit moment is de boekhouding eenvoudig en zijn ook de interne processen beperkt. Het belangrijkste op dit moment is het afleggen van financiële verantwoordelijkheid van de giften en sponsorinkomsten die wij ontvangen. Wij maken na afloop van elk jaar openbaar hoeveel gezinnen wij hebben geholpen en op welke wijze wij deze gezinnen hebben geholpen. Onze boekhouding/financiële administratie zullen wij hierop inrichten.

Subsidies/donaties

Wij beoordelen doorlopend of er instanties/instellingen zijn die de Stichting (structureel) financieel willen en kunnen ondersteunen met een financiële bijdragen.

Acties 2017

-          nieuw huurpand zoeken;

-          vrijwilligers aantrekken;

-          leverancier(s) vinden voor de producten in BbyBox;

-          sponsors/donateurs zoeken.

Acties 2018-2022

-          verhuizing;

-          voorraadadministratie opzetten;

-          BbyBoxen verkopen;

-          Evenementen organiseren;

-          Social media/marketing campagne opzetten.