Begroting 2015-2016

Begroting Stichting Allerliefst            
            2015   2016
Ontvangsten              
                 
Donaties in goederen          p.m.     p.m. 
Donaties in geld               2.838         4.434
Opbrengsten events                  830         2.000
                 
Totaal opbrengsten               3.668         6.434
                 
                 
Uitgaven                
                 
Donaties in goederen          p.m.     p.m. 
Aanschaf bijzondere hulpmiddelen/eigen bijdrage kraamzorg             -           2.000
Huur                 1.337         1.234
Aankoop auto voor ophalen donaties           1.500               -  
Kosten auto (brandstof, verzekering e.d.)              450         2.700
Kosten events                  202            500
Totaal uitgaven               3.489         6.434
                 
                 
Batig saldo                  179               -